In my artistic practice, work and research is mainly focused on the complexity of human-animal relationships and the ways in which our collective and individual identities are forming in relation to it. The analysis of the tactics used by today's industries in order to get profit by inhuman treatment of animals, I use as an information templates for creating my artistic attitude. As dominant, the process of updating the selected narrative is emphasized in order to re-examine the content, which then becomes a guideline for establishing constructive dialogue. The ambition of my practice is to reconstruct moral and ethical attitudes built under different cultural influences, with the aim of understanding the diversity of perceiving animal as "other" and unknown, but which is in fact close to us.

U svojoj umetničkoj praksi rad i istraživanja fokusiram na kompleksnost odnosa ljudi i životinja i načine na koji se naš kolektivni i individualni identitet formira u odnosu na njega. Analize taktika kojima današnje industrije nehumanim odnosom prema životinjama stiču profit koristim kao informacijske predloške za kreiranje autorskog stava. Kao dominantan, ističe se postupak aktuelizacije selektovanog narativa radi ponovnog ispitivanja sadržaja koji potom postaje smernica za uspostavljanje konstruktivnog dijaloga. Ambicija moje prakse jeste rekonstrukcija moralnih i etičkih statova izgrađenih pod različitim kulturološkim uticajima, sa ciljem razumevanja raznolikosti doživljaja životinja kao nečega što percipiramo “drugim” i nepoznatim, a zapravo nam jeste blisko.